DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

I. DOSTAWA I ODBIÓR

1. Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta.

3. Dostępne są następujące formy dostawy Towarów:
a. za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub jako dostawa własna Sprzedawcy;
b. odbiór osobisty.

4. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub dostawą flotą Sprzedawcy na orientacyjny okres dostawy Towaru i wykonania usługi składają się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie Towaru) oraz czas dostawy przez Firmę Kurierską albo flotę Sprzedawcy.

5. Szczegółowe zasady dostawy Towaru przez Firmy Kurierską w tym terminy doręczenia są dostępne pod adresem https://zadbano.pl dla każdego Klienta w Regulaminie świadczenia usług pocztowych i przewozowych przez ww. podmiot albo innego podmiotu wybranego przez Sprzedawcę do świadczenia tego typu usług oraz Cenniku aktualnym na dzień nadania przesyłki.

6. Dostawa za pośrednictwem Firmy Kurierskiej odbywa się co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.

7. Na koszt dostawy za pośrednictwem Firmy Kurierskiej wpływ mają gabaryty paczki zawierającej Towar i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar.

8. Dostawa flotą Sprzedawcy dokonywana jest zazwyczaj w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania Zamówienia, od poniedziałku do soboty włącznie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dokładny czas dostawy uzależniony jest od możliwości logistycznych Sprzedawcy, z tego względu wskazanie czasu dostawy w zakresie bardziej precyzyjnym niż wskazany w zd. 1 tego ustępu nie jest możliwe. Dokładamy starań, aby czas dostawy był w miarę możności indywidualnie ustalony z Klientem.

9. W przypadku wyboru formy dostawy pod postacią odbioru osobistego Zamówienia, odbiór Towaru przez Klienta jest możliwy we wskazanym przez Sprzedawcę miejscu w ciągu 7 dni roboczych od dnia zrealizowania Zamówienia.

10. Wydanie towaru Klientowi następuje nie wcześniej niż zapłata całości ceny Zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny Zamówienia Towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

11. Klient powinien sprawdzić stan Towarów przy ich odbiorze pod kątem ustalenia czy są one zgodne z ze złożonym Zamówieniem oraz czy nie są uszkodzone.

12. O ile z opisu Towaru nie wynika inaczej, Towary dostępne do zakupu w Sklepie Internetowym doręczane są w paczkach i przeznaczone do samodzielnego montażu.

II. SPOSOBY I FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób:
a. Przelew online, płatność “blik” lub karta płatnicza – za pośrednictwem serwisu TPay przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych;
b. przelew bankowy tradycyjny.

2. W przypadku płatności przelewem online, blikiem, przelewem bankowym tradycyjnym lub kartą płatniczą, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że zamówienie zostanie uruchomione do realizacji, a następnie Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu TPay.

3. Umowa sprzedaży wygasa:
a. w przypadku wyboru formy płatności przelewem online, blikiem lub kartą płatniczą zawarta Umowa wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnej z regulaminem serwisu realizującego te płatności. Nieuiszczenie takiej płatności przez Klienta w ciągu 3 dni od dnia złożenia Zamówienia powoduje wygaśnięcie Umowy sprzedaży. Sprzedawca przed upływem powyższego terminu może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail;
b. w przypadku, gdy Klient nie dokonał odbioru przesyłki z Towarem, Sprzedający może rozwiązać Umowę z upływem 3 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki – chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana.

4. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub Umowy (w szczególności kosztów niezrealizowanej przesyłki).

5. Usługę „szybki przelew elektroniczny” i “blik” za pośrednictwem portalu Tpay realizuje Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości), jako krajowa instytucja płatnicza, albo inny podmiot wybrany przez Sprzedawcę do świadczenia tego typu usług.

6. Usługę „płatność kartą” za pośrednictwem portalu Tpay realizuje Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości), jako krajowa instytucja płatnicza, albo inny podmiot wybrany przez Sprzedawcę do świadczenia tego typu usług.

7. Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem portalu TPay dostępne są na stronie internetowej https://tpay.com.